En nu even praktisch

Kom je voor coaching of training?

Coaching

 

Over het algemeen bestaat een coachingstraject uit ongeveer zes gesprekken. Soms voldoet een korter traject. Dat bepalen we samen. Een gesprek duurt circa vijf kwartier en vindt in het begin om de twee tot drie weken plaats, later eventueel wat minder frequent. Tussendoor werk je aan gerichte opdrachten.

 

Tijdens het intakegesprek verhelderen we je coachingsvraag en formuleer jij het gewenste resultaat van de coaching. Als er een ‘klik’ is, maken we samen afspraken voor het vervolg.

 

Is je leidinggevende de opdrachtgever? Dan vindt het intake-en eindgesprek plaats met zijn drieën. Terugkoppeling tijdens een traject aan je leidinggevende vindt alleen plaats in aanwezigheid van jou. Wat wij samen bespreken, blijft vertrouwelijk en onder ons.

Training

 

Dan kom ik naar jou! De trainingen geef ik bij jou op je werk. Het maximum aantal deelnemers variëert per training.

 

  • Training persoonlijk ondernemerschap ‘On the Move’: acht tot tien personen.
  • Training persoonlijke effectiviteit: zes tot acht personen.
  • Training functionerings- en beoordelingsgesprekken: zes tot acht personen.
  • Training intervisie: vier tot zes personen.
  • Workshop advies- en gespreksvaardigheden (een dagdeel): zes tot acht personen.
  • Training advies- en gespreksvaardigheden (twee dagen): maximaal twaalf personen.

Hoe nu verder?

Inschrijven en kosten

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Stuur een email via het contactformulier of mail rechtstreeks naar: wendelien@koopcoaching.nl

Een afspraak kun je tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het gesprek gefactureerd.

 

Trainingen en coachingstrajecten krijgen invulling in samenspraak met elkaar. Na het intakegesprek waarin doelen en resultaten zijn vastgelegd, krijg je een offerte voor het hele traject.

 

Vergoedingsmogelijkheden

 

De kosten voor coaching en training zijn aftrekbaar van de belasting. Voor particulieren is coaching aftrekbaar als ‘scholingskosten’. Voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

 

Werkgevers zijn ook vaak bereid om de kosten van coaching en training te vergoeden. Vooral als het gaat om loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). Is er sprake van re-integratie en outplacement, dan zijn ze het vaak verplicht (Wet verbetering poortwachter). Informeer bij de afdeling personeelszaken, de arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Wat klanten vinden